Nişantaşı İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Ni̇şantaşı İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı şahıs ya da vekil şahsın isteği üzerine icra tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Ayrıca icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile koyulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kalkabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından alt kısımda çok daha detaylı anlatacağımız belirli şartların varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilden feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konan haciz borcun tamamen ödenmesiyle kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçluya mevcut borcun ödenmesi ile haczin kalkması konusunda destek olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek icraya mevcut evrakın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet ödeme tutarının hesaplanması adına talepte bulunulmaktadır. Mevcut durumun üzerine belli olan meblağın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alıp şirket, büro ya da ofis üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borçlu taraf yahut kuruluş, haciz konusu borcunu belirli süre içerisinde ya da belirli süreler ile yatıracağını taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle haczin kalkması bahis konusu olmaktadır. Bu konu adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulur. Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Öte yandan atlanmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin düşmesi Talep sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de mülklerin haczi durumunda alacaklının satış talep etme süresi bir sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı kişi satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılması planlanan olan haciz kaldırma dilekçesiyle beraber ilgili kuruma koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açılabilmektedir. Bu tarz bir senaryoda borcu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup mevcut borcun bütününü icra ödeme noktasına depo ederek ev üzerindeki mevcut haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragat

Alacaklı veya vekaleti olan kişi ödemeyi tahsil ettiğini veya alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içerisinde en güvenilir tekniklerle çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP