Nişantaşı Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Ni̇şantaşı Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan şahsın isteği ile borçlu şahsın taşınmazları üstüne idari ve adli makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zaman aralığı içerisinde borçlu kişi kendisine gönderilmiş olan ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan kişi alacağını tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Şayet şahıs haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı olan kişiye borcun hepsini ödemezse haciz işlemi gerçekleşir. Buna ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı olan kişi bir yıl içinde satış talep etmezse söz konusu haciz kendi kendine yok olmuş olur. İlerleyen kısımlarda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki kişi mevcut tapusu üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi branşında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olan tarafın talebi ile borçlu olan kişinin malvarlığına el konulduktan sonra borçlu tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirtilen aşamaları yerine getirmelidir. Haczin kalkması adına öncelikle haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan ayrıntılar ışığında eğer borç bütün dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan kişinin veya borçlu olanın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulmamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı tarafınca talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar hayata geçmiş ise tapudaki haciz kaldırılabilir. Eğer ki alacaklı satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep red alacaktır. Borçlu olan kişinin vereceği taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Fakat şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı olan şahıs her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilir. Bütün bu bahsedilenler doğrultusunda belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru teknikler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP