Ödemiş Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Ödemi̇ş Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan kişi tarafınca borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlangıcı sonrasında şahsın taşınır mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı olan şahsın isteğiyle borçlu olanın adına kaydı olan araç üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonra hacizli vasıta için satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan arabayı alan taraf vasıta üstündeki hacizden haberdar olabilir. Arabayı satın aldığında vasıta üzerindeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu böyle bir olayda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satılmasını önlemek için en pratik ve güvenilir seçenekleri sunmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üstünde mevcut olan haciz icra evraklarında yer alan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkmaktadır. Fakat araba üstündeki var olan hacizlerin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icra memurunun bir hatasından kaynaklanmış olmaktadır. İcraya mevcut konuyu içeren bir dilekçe yazılıp araç üzerindeki var olan haczin kaldırılması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin hatasını daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir aksi netice ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakkı gizlidir. Alacaklı tarafla anlaşarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Ele aldığımız senaryolara ilaveten vasıtaya haciz koyduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı olan taraf hacizli mal hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şu şekilde hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi müddet içinde istenmez yahut istek geri alınarak da resmi müddet içinde yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satışının yapılması bağlamındaki talep bir defaya mahsus geriye alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı olan malların, daireyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczin kalktığının tespit edilebilmesi durumunda, sicili saklayan idarece haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilgili icraya bildirilir. Birinci fıkra gereğince var olan haczin kaldırılmasına sebep olan alacaklı mevcut vasıtaya uygun olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri tüm masraflardan görevli olur. Son olarak da eğer borçluya kesinleşmiş takipte borçluya olmadığını savunuyorsa ispat davası açabilir. Bütün bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma süreci taraflar için karmaşık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi asgari zaman içerisinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP