Ödemiş Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Ödemi̇ş Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa karşın icra takibi kesinleşince borçlu olan tarafın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konulabilir. Araç haczi ise tarafın üstüne kaydı bulunan ve taşınabilir niteliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu vasıtalara haciz getirilmesi işlemidir. Alacaklı tarafınca yönlendirilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takip kabul edilmiş ise alacaklı taraf borçlu adına kaydı olan motorlu araçların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzer bir durumun varlığı halinde kişiye profesyonel ve hukuk ile uyumlu bir yapıda destek sağlayarak bahsi geçen problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Araç üzerindeki haczi kaldırmak adına branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru yöntemleri tercih ederek tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 farklı nitelikte kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takip edilmesine konu olan borç bütün faizleri ile ve mevcutsa ceza koşulları ile birlikte ödendiğinde vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icra dairesine yapılması zorunludur. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayıp kişiyi büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulduğunun belirlemesi: Vasıta üstüne koyulmuş olan araç haczi , icradaki görevlilerin yanılgısı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir olayda haciz koyan icra dairesine itiraz dilekçesi verilip haciz kaldırılır. İlgili daire mevcut dilekçeyi reddeder ise en çabuk biçimde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri gözden geçirir ve yanılgıların olduğuna kanıt getirirse haciz ivedilikle kalkar.
  • Borcu olan kişi ve alacağı olan şahsın anlaşarak haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile anlaşmaya varılması halinde alacaklı taraf talebiyle araç üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin süre sebebi ile düşürülmesi: İİK’ye göre taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan kişi satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan kişi bu zaman zarfı içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilmektedir.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davasıyla borcu olan taraf olarak adlandırılan tarafın borcu olmadığına karar kılınır ise araç üstündeki haciz kalkar.

Bütün bu hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılması adına yeterli donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan herhangi bir hata ile araç üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP