Ödemiş Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Ödemi̇ş Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borçlu kişiye alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olan kişinin taşınmazının üzerine alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğünce haciz getirilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen müddetler içinde borcu olan kişi kendisine iletilmiş olan ödeme emrine usulüne göre itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı ödemesini tahsil etmek için haciz talep etmelidir. Şayet ilgili taraf haciz süreci başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun bütününü yatırmadığı takdirde haciz süreci gerçekleşecektir. Ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı taraf bir yıl içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 gereğince yazılı istek sonucunda bahse konu haciz ortadan kaldırılacaktır . Alt kısımda çok daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi arsası üzerine haciz konulacak yahut haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi durumda arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının isteği olmadığı senaryoda satış süreci sonuçlandırılamayacaktır. Dolayısıyla branşında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlığı çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteğiyle borçlu kişinin yahut kurumun üzerinde yer alan arazisine icra dairesince haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olanın, taşınmazı üstüne koyulmuş haczin kalkması adına belirli aşamaları hayata geçirmesi mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler eşliğinde eğer borç tüm dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın veya borçlu olan kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunamamaktadır. Buna rağmen es geçmemek gerekir ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına hacze konu yerin satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer şartlar gerçekleşmiş ise o yerdeki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise durumlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir . Borçlunun vermesi gerekli taahhüt ile de arsanın üstünde bulunan tapunun haczi kaldırılır. Yine de taraf taahhüt verdiği zamana uyum göstermez ise cezaya tazyik çaptırılacaktır. Bunlara ek olarak haciz isteğinde mevcut olan alacaklı kişi daima haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir adalet kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içerisinde en doğru yöntemler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP