Ödemiş Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Ödemi̇ş Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu olan kişinin mülkü üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi yahut vekaleti olanın talebi üstüne icra müdürlüğü tarafından mülkün bulunduğu konumdaki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Gayrimenkul üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha detaylı anlatacağımız belirli koşulların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözünde bulunmak, haczin düşmesi, menfi tespit davası, haricen tahsil veya alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığı ile taşınmaz üzerine koyulmuş olan haciz borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi evrak üzerinden tapu kaydı konulduğunu belirleyerek borçlu olana ilgili borcun ödenmesiyle haciz kalkabilmesi alanında yardımcı olmaktadı. Haciz konulduğu dosya öğrenilip icraya evrakın işli faizi, ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulur. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan taraf haciz mevzusu ödeyeceği tutarı belli zaman içinde yahut belli başlı vadeler ile yatıracağını garantisini verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazırlayacağı bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilir. Güncel husus için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmaktadır. İstek neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haciz düşürülmesi

İİK'de mülklerin haczi halinde alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmaz ise taşınmaz üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haczin kalkar.

  • ispat tespitinin davası

Borcu olan kişi, icra takibinde borçlu taraf olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilir. Benzer bir halde borçlu taraf veya ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup ilgili tutarın bütününü vezneye depo ederek mülk üzerindeki haczin düşmesini talep edebilir.

haricen tahsilat ya da alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan taraf ya da vekili borcu aldığını ya da alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne bildirir ise ev üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size minimum zaman zarfı içerisinde en güvenli tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP