Ödemiş İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Ödemi̇ş İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan kişi yahut vekil kişinin isteği üzerine icra tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle koyulur. Ayrıca daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli şartların var olduğuna dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, kararın düşmesi, ispat tespit davası, haricen tahsil ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üstünden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu kişiye borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılması kapsamında yol göstermektedir. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek ilgili müdürlüğe dosyanın işlemiş faizi, ödemesi ve vekalet masrafının toplanması için talepte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belli olan miktarın vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borcu olan kişi ya da kuruluş, haciz konusu borcunu belli başlı süre içinde ya da belli başlı vadelerle yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokolle haczin kaldırılması bahis konusu olur. Mevcut husus için ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Öte yandan atlanmaması gerekir ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün uygulanmaması durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşmesi Talep sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczinde alacaklı kişinin satış isteme zaman zarfı 1 yıl olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı kişi satış isteminde bulunmazsa iş yeri üstündeki haczi kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılacak olan haczi kaldırma dilekçesiyle beraber iş yerine koyulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icra takibinde borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup borcun hepsini icra veznesine depo edip gayrimenkuldeki mevcut haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacaklı olan taraf yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat edebileceğini icraya beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP