Ödemiş Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Ödemi̇ş Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan şahsın isteği ile borçlu olan şahsın taşınmazları üstüne adli ve idari makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirtilmiş olan süreler içerisinde borçlu olan kişi kendisine iletilen ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer ki şahıs haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun tamamını yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Bu duruma ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı taraf bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise bahse konu haciz kendi kendine ortadan kalkmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki taraf tapusu üstüne haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. İşinde profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan kişinin talebi ile borçlunun varlığına el koyulduktan sonra borçlu olan kişi tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirtilen aşamaları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kalkması adına ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen ayrıntılar doğrultusunda eğer borç bütün dosya masrafları ile yatırılır ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın ya da borçlu şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı tarafından talep edilmiş olmaması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra şayet şartlar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılır. Eğer alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir. Borçlunun vereceği taahhüt ile de tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Lakin taraf taahhüt ettiği süreye uymazsa hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bunlara ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtmek gerekir ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde muhtemel bir adaletsizliğe uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi en az süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP