Oran Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Oran Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlatıldıktan sonra şahsın taşınır mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesinleşen icra takibine karşı alacaklının isteği ile borçlu olanın adına kayıtlı araba üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonrasında hacizli vasıta adına satış isteyerek alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli aracı alan şahıs araba üzerindeki hacizden haberdar olabilmektedir. Vasıtayı satın aldığında araba üstündeki hacziyle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan şahıs böyle bir olayda yardımcı olmakta, hacizli arabanın satışını engellemek adına en güvenilir ve hızlı seçenekleri sunmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde yer alan haciz icra evrakında bulunan giderler ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkmaktadır. Fakat araba üzerindeki var olan haczin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir yanılgısından dolayı olabilmektedir. İcraya bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araç üzerindeki var olan haczin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki görevlinin yanlışlarını daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir olumsuz neticeyle karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvurma hakkı gizlidir. Alacaklı kişi ile anlaşma sağlanarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılır. Örneklendirdiğimiz senaryolara ilaveten arabaya haciz konulduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan araba kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut durum şu şekilde hükme alınmaktadır. Bir malın satılabilmesi kanuni zaman içerisinde istenmez veya istek geri alınarak da kanuni zamanda yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli vasıtanın satışının yapılması bağlamındaki istek bir defa geriye alınabilmektedir. Haczi yapılan kanuni sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalktığının tespiti hâlinde, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve süreç alakalı icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince mevcut hacizlerin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan taraf o araca uygun olarak, haczin konulması ve korunması benzeri tüm giderlerden sorumlu olabilir. Son olarak da eğer borçlu olan şahıs kesin olan icra takibinde borçlu olan şahıs olmadığını savunuyor ise ispat tespit davası açabilir. Tüm bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma uygulaması kişiler adına karışık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenli yöntemler ile neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP