Oran Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Oran Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir tarafa karşın icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olan şahsın taşınmaz ve taşınır mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse kişinin üstüne kaydı bulunan ve taşınabilir özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu vasıtalara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklıdan gönderilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takibi kabul edilmiş ise alacaklı kişi borçlu kişi adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyip satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun varlığı halinde tarafa en profesyonel ve hukuka uygun bir yapıda destek vererek sözü edilen problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak için branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru uygulamaları tercih edip kişiyi herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik nitelikte kaldırabilir.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcra takibine konu edilen borç bütün faizleriyle ve varsa ceza koşulları ile birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan icra dairesine yapılması mecburidir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulduğunun tespit edilmesi: Araç üstüne koyulmuş olan araç haczi , dairedeki memurların bir anlık yanılgısı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir olayda haciz koyan icraya itiraz yazısı yazılıp haczi kaldırılır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve herhangi bir yanılgının olmasına kanıt getirirse haciz hemen kaldırılır.
  • Borçlu şahıs ve alacaklı şahsın anlaşarak kayıtlı haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile anlaşılması durumunda alacaklının talebi ile vasıta üzerindeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin süre sebebiyle düşürülmesi: İİK’ye göre taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacaklı kişi satış talep etmelidir. Fakat alacağı olan kişi mevcut süre içerisinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilir.
  • Menfi tespit davası: Karşıt tespit davası ile borçlu taraf olarak adlandırılan şahsın borçlu olmadığına karar kılınır ise araç üstündeki haciz kalkar.

Bütün bu hususlar incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan olası bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP