Oran Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Oran Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borçlu kişiye alacaklının talebiyle borçlu olan kişinin yerinin üzerine alacaklının isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haczedilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen süreler içerisinde borçlu kendisine iletilmiş olan ödeme emrine usulüne göre itiraz etmediğinde takip mutlak olur. Alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tümünü ödemediğinde haciz uygulaması gerçekleşecektir. Ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı 1 sene içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı talep neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . Alt kısımda çok daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; ilgili kişi taşınmazı üstüne haciz konulacak ya da hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi halde yerin satışını arsa alıcısının izni olmadığı ihtimalde satış işlemi sonuçlandırılamayacaktır. Bu yüzden alanında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi hayata geçirerek mağduriyetlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteği ile borçlu şahsın ya da kurumun üstünde mevcut olan taşınmazına icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, taşınmazı üzerine konmuş haczin kaldırılması adına belirli süreçleri hayata geçirmesi mecburidir. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen bilgiler bağlamında eğer borç tüm dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan kişinin yahut borçlu olanın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunmamaktadır. Buna rağmen unutulmaması gerekir ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet durumlar hayata geçmişse o yerdeki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı taraf satış talebinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir . Borçlu tarafın vereceği taahhütle de arsanın üzerinde yer alan tapu haciz uygulaması kaldırılabilir. Buna rağmen kişi taahhüt etmiş olduğu süre aralığına uyum göstermezse hapis cezasına (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara buna ek haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir haksızlığa uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami süre içerisinde en pratik uygulamalar ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP