Oran Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Oran Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu olan şahsın evi üzerine haciz istenebilir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi veya vekilin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından mülkün yer aldığı konumdaki müdürlüğe yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Ev üzerine konulan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağımız belirli koşulların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunmak, haczin kaldırılması, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsil veya alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Gayri̇menkul Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile taşınmaz üzerine konan haciz borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydı konulduğunu belirleyip borçlu olana borcun yatırılmasıyla haciz kalkabilmesi kapsamında yardımcı olmaktadı. Haciz koyulduğu dosya öğrenilerek icraya dosyanın işli faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanması adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen miktarın vezneye yatırılması ile icra müdürlüğe müzekkere yazıp ev üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma anlaşmasına varılması

Borçlu taraf haciz mevzusu ödemesini belirli süre içerisinde yahut belirli vadeler ile yatırabileceğini garantisini verirse ev haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi mevzu bahis olur. Bu husus adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmalıdır. Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklının satış isteme süresini bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise mülk üzerindeki haciz kalkar ve tapuya yazılacak müzekkere ile haczin kaldırılmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu taraf, takipte borçlu taraf olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu kişi yahut ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup ilgili borcun bütününü icradaki vezneye depolayıp taşınmaz üstündeki haczin düşürülmesini talep etmektedir.

ilaveten tahsilat yahut alacaklardan feragat

Alacağı olan kişi veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan vazgeçtiğini icraya ifade eder ise taşınmaz üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size azami süre içerisinde en güvenilir tekniklerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP