Oran İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Oran İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonrasında borçlu olan kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı veya vekil kişinin isteği üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile konulmaktadır. Öte yandan icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine koyulan mevcut haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda oldukça detaylı anlatacağımız belirli koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin düşmesi, ispat tespit davası, haricen alacak ve tahsilden feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının koyulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa borcun yatırılmasıyla haczin kalkması hususunda yol göstermektedir. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlemiş faizi, ödemesi ve vekillik ücretinin ayarlanması adına talepte bulunulur. Mevcut durumun üzerine belli olan meblağın vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borçlu kişi veya kurum, haciz konusu borcunu belli başlı zaman içinde veya belli başlı vadeler ile ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile haczin kaldırılması mevzu bahis olabilmektedir. Bu konu adına ilgili müdürlüğe talepte bulunulmaktadır. Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün yerine getirilmemesi halinde zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin kaldırılması Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczinde alacaklı olan tarafın satış talep etme zaman zarfı bir sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı kişi satış isteminde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılacak olan haciz düşürme dilekçesi ile birlikte iş yerine koyulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir senaryoda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun tamamını icra veznesine depo edip ev üstündeki haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı taraf yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne iletirse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir yöntemlerle çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP