Oran Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Oran Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan kişinin talebiyle borçlu şahsın gayrimenkul malları üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli zaman aralıkları içerisinde borçlu taraf kendisine iletilen ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan şahıs alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer şahıs haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun tamamını yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Bu duruma ilaveten haciz konusu mallar için alacaklı kişi bir yıl içinde satış talep etmez ise söz konusu haciz kendi kendine yok olmuş olmaktadır. Aşağıda daha detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki taraf mevcut tapusu üstüne haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi alanında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun biçimde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olanın talebiyle borçlu olanın varlıklarına el konulduktan sonra borçlu olan tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilen aşamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan detaylar doğrultusunda eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan kişinin yahut borçlu kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için haciz konusu malın satış işleminin alacaklı olan kişi tarafından talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra şayet şartlar hayata geçmişse tapudaki haciz kaldırılacaktır. Eğer ki alacaklı olan şahıs satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir. Borçlunun vereceği taahhüt ile de tapunun haczi kaldırılır. Lakin şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapis cezasına mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan şahıs daima haczin kalkması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma uygulaması neticesinde herhangi bir adalet eksikiğine uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri asgari süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP