Orhaneli Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Orhaneli̇ Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan taraf tarafınca borçluya aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonrasında şahsın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşen icra takibine karşı alacağı olan tarafın isteğiyle borçlu şahsın ismine kayıtlı olan vasıta üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonra hacizli araç adına satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşır. Hacizli vasıtayı alan kişi araç üzerindeki hacizden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın aldığında vasıta üstündeki haciz ile beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu benzeri bir olayda yol göstermekte, haczi olan arabanın satılmasını engellemek adına en pratik ve doğru alternatifleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde mevcut olan haciz icra evraklarında yer alan giderler ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkmaktadır. Lakin vasıta üstündeki mevcut hacizlerin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir yanılgısından ötürü olabilir. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe yazılarak araba üzerindeki mevcut haczin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra görevlisinin hatasını daha iyi ortaya koyacak ve olası bir negatif sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakkı saklıdır. Alacaklı olan taraf ile anlaşarak da araç üstündeki haciz kaldırılabilir. Açıkladığımız durumlara ilave olarak araca haciz konduktan sonrasında 6 ay içinde alacaklı olan şahıs haczi olan araba hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut olay şu şekilde hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satılması resmi müddet içerisinde istenmez yahut talep geri alınarak da resmi müddette yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli aracın satışının yapılması yönünde istek bir defaya mahsus geriye çekilebilir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı olan malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar sonucunda hacizlerinin kalkmasının tespit edilebilmesi durumunda, sicili tutan idarece haciz şerhi terkin edilir ve süreç alakalı daireye bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince mevcut hacizlerin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan kişi o mala uygun olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri bütün masraflardan görevli olmaktadır. Son olarak da eğer borçlu olan kişi kesinleşmiş icra takibinde borçlu olan kişi olmadığını düşünüyorsa ispat davası açabilir. Bütün bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karmaşık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi asgari zaman içinde en güvenilir teknikler ile neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP