Orhaneli Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Orhaneli̇ Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir kişiye karşı icra takibi kesinleşince borçlu olan tarafın taşınmaz ve taşınır mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise şahsın üstüne kayıtlı olan ve taşınabilen özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu vasıtalara haciz getirilmesi işlemidir. Alacaklı tarafından gönderilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takip kesinleşmişse alacaklı şahıs borçlu adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyip satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun varlığı halinde kişiye en profesyonel ve hukukla uyumlu bir yapıda destek vererek söz edilen sorunu çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Araç üzerindeki haczi kaldırmak adına alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru uygulamaları tercih edip tarafı herhangi bir hak kaybına uğramasından kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş farklı biçimde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takip edilmesine konu edilen borç bütün faizleri ile ve varsa ceza koşullarıyla beraber ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili daireye yapılması gereklidir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak tarafı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulmasının tespit edilmesi: Araç üstüne konulan araç haczi , dairedeki görevlilerin yanılgısı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir durumda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz dilekçesi yazılıp haczi kaldırılır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en hızlı şekilde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve yanılgının olduğuna kanıt geliştirirse haciz derhal kalkar.
  • Borçlu kişi ve alacaklı tarafın anlaşıp kayıtlı haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan taraf ile anlaşılması halinde alacaklı kişi isteğiyle araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin zaman aşımı nedeniyle kalkması: İİK’ye göre taşınabilir malların haczinden itibaren altı ay içinde alacağı olan kişi satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan taraf mevcut süre içerisinde satış istemez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • ispat tespit davası: Karşıt tespit davasıyla borcu olan şahıs olarak nitelendirilen şahsın borçlu olmadığına karar kılınır ise vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.

Bütün mevcut hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak olası bir hatayla araç üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP