Orhaneli Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Orhaneli̇ Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut yere haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçluya alacaklının talebi ile borçlunun taşınmazının üzerine alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğünce haciz koyulması yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zamanlar içinde borçlu kişi kendine gönderilen ödeme buyruğuna yöntemine uygun itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı ödemesini tahsil etmek adına haciz talep etmelidir. Şayet ilgili kişi haciz süreci başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tamamını ödemez ise haciz süreci gerçekleştirilir . Buna ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı kişi bir sene içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı istek neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Alt kısımda epey ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; taraf arazisi üzerine haciz konulacak yahut hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi durumda yerin satışını arsa alıcısının izni olmadığı halde satış süreci gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle branşında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun biçimde işleminizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı giderebilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olan şahsın veya kurumun üstünde bulunan arsasına icra dairesi tarafından haciz şerhi konulmasından sonra borçlu tarafın, arsası üzerine koyulmuş haczin yok edilmesi için belli adımları hayata geçirmesi gerekir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan bilgiler kapsamında şayet borç bütün dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun yahut borçlu tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunmamaktadır. Buna rağmen unutmamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için haciz konusu arsanın satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar hayata geçmiş ise arazideki haciz kalkmış olacaktır. Şayet alacaklı satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep yok sayılacaktır. Borçlu tarafın vereceği taahhüt ile de yerin üzerinde yer alan tapunun haczi kaldırılır. Yine de kişi taahhüt vermiş olduğu zaman aralığında uyum sağlamazsa hapse (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bunlara buna ek haciz isteğinde yer alan alacaklı kişi daima haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi neticesinde muhtemel bir hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir adımlarla çareye ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP