Orhaneli Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Orhaneli̇ Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu olan şahsın evi üstüne haciz istenebilir. Ev üzerine haciz alacaklı yahut vekaleti olanın talebi doğrultusunda icra tarafınca mülkün yer aldığı konumdaki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Taşınmaz üstüne konan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı altta daha detaylı anlatacak olduğumuz bazı koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, haricen tahsilat veya alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile ev üzerine koyulmuş olan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi evrak üzerinden tapu kaydı konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye ilgili tutarın ödenmesi ile haciz kaldırılabilmesi konusunda yol göstermektedir. Haciz konulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne dosyanın işlenen faizi, gideri ve vekalet borcunun hesaplanması adına istekte bulunulur. Bunun üstüne belirlenmiş olan miktarın vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazıp taşınmaz üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma taahhüdünde bulunulması

Borçlu kişi haciz konusu olan ödeyeceği borcu belli başlı süre içinde veya belirli vadeler ile ödeyeceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Mevcut konu adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulur. İstek sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin kalkması

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haczi halinde alacaklının satış isteyebilme süresini bir yıl olarak belirlenmiştir. Güncel zaman içerisinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmazsa taşınmaz üstündeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haczin kalkmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu taraf, icrada borçlu taraf olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borcu olan taraf ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup tutarın hepsini icradaki vezneye depo ederek ev üzerindeki haczin kaldırılmasını talep eder.

haricen tahsil ya da alacaktan feragat

Alacağı olan kişi ya da vekili borcu aldığını ya da alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne bildirirse ev üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size minimum zaman içinde en güvenli yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP