Orhaneli İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Orhaneli̇ İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonrasında borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı taraf veya vekaleti olan kişinin isteği üzerine icra tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile konulur. Öte yandan daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kaldırılabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda çok daha detaylı anlatacağımız belli başlı koşulların var olduğuna dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haczin düşmesi, ispat davası, ilaveten alacak ve tahsilden vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konduğunu belirleyerek borçlu tarafa mevcut borcun ödenmesi ile haczin kalkması konusunda destek sağlamaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne mevcut evrakın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin ayarlanması adına başvuruda bulunulmaktadır. Mevcut durumun üstüne belirlenen tutarın vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak şirket, büro ya da ofis üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borçlu taraf ya da kurum, haczin konusu borcunu belli süre içerisinde veya belli vadeler ile ödeyebileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokolle haczin kaldırılması söz konusu olabilir. Mevcut husus adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczi halinde alacaklı tarafın satış isteme müddeti 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı olan kişi satış talebinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haczi düşer ve tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılan olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber mevcut iş yerine konmuş olan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup mevcut borcun bütününü vezneye depo edip taşınmazdaki mevcut haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacaklı kişi yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icraya beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içinde en doğru yöntemlerle çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP