Orhangazi Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Orhangazi̇ Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı tarafından borçlu olan taraf aleyhine icra takibi başlangıcı sonrasında kişinin taşınır mallarına da haciz mevzu bahis olur. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacağı olan şahsın talebi ile borçlu tarafın ismine kayıtlı olan araba üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonrasında hacizli araç adına satış talep ederek alacağına ulaşır. Hacizli vasıtayı alan kişi araç üstündeki haczinden haberdar olabilmektedir. Aracı satın aldığında vasıta üzerindeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan taraf böyle bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan aracın satışını engellemek adına en güvenilir ve hızlı alternatifleri sunmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üstünde yer alan haciz icra evraklarında yer alan masraflar ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkabilmektedir. Lakin araç üstündeki var olan hacizlerin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icra memurunun bir yanlışından dolayı olur. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araç üstündeki haczin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra memurunun yanılgısını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir negatif sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvurma hakları saklıdır. Alacaklı olan kişiyle anlaşılarak da araç üstündeki haciz kaldırılabilir. Örneklendirdiğimiz durumlara ilave olarak arabaya haciz koyduktan sonrasında altı ay içerisinde alacaklı olan taraf haczi olan araba hakkında satış istemelidir. İİK'de mevcut olay şu şekilde hüküm altına alınmıştır. Bir malın satılması resmi zaman içinde istenmez yahut talep geri alınıp da resmi zamanda yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan malın satılması bağlamındaki istek bir defa geri alınabilmektedir. Haczi yapılan kanuni sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve işlem alakalı daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan kişi mevcut araca uygun olarak, haczedilmesi ve saklanması gibi tüm giderlerden sorumlu olmaktadır. Son olarak eğer borçlu kesin olan takipte borçlu olmadığını savunuyor ise menfi tespit davası açabilir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar için karışık ve zor olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari zaman içinde en güvenilir yöntemlerle sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP