Orhangazi Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Orhangazi̇ Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir şahsa karşın icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olanın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise kişinin üzerine kayıtlı olan ve taşınır niteliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu araçlara haciz konulması işlemidir. Alacaklıdan gönderilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip edilmesi kesinleşmişse alacaklı şahıs borçlu şahıs adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz bu tarz bir durumun var olması halinde tarafa en profesyonel ve hukuka uyumlu bir nitelikte destek sağlayıp sözü edilen sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak için branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru yöntemleri seçip şahsı herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli şekilde kaldırabilir.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takibine konu olan borç tüm faizleriyle ve varsa ceza koşulları ile beraber ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılması şarttır. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulduğunun tespiti: Vasıta üstüne koyulan araç haciz, dairedeki memurların bir anlık yanılgısı sonucunda yapılmış olabilir. Benzeri bir halde haciz koyan icra dairesine itiraz dilekçesi verilip haciz kaldırılmalıdır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddettiğinde en pratik biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri inceler ve yanılgıların olmasına kanaat getirirse haciz hemen kaldırılır.
  • Borçlu ve alacaklının anlaşma sağlayıp kayıtlı haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile anlaşılması halinde alacaklı tarafın talebiyle vasıta üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Haczin zaman aşımı nedeni ile düşmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan şahıs satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan şahıs bu zaman zarfı içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davası ile borçlu kişi olarak gösterilen tarafın borçlu olmadığına karar onanır ise vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan muhtemel bir hatayla vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP