Orhangazi Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Orhangazi̇ Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Taşınmaza haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borcu olan tarafa alacaklının talebi ile borçlunun arsasının üstüne alacaklının isteği neticesinde icra müdürlüğünce haczedilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içinde borcu olan kişi kendisine iletilen ödeme buyruğuna usulüne uygun itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı kişi ödemesini tahsil etmek için haciz isteğinde bulunmalıdır. Şayet ilgili taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tümünü ödemediği takdirde haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz konusu mallar adına alacaklı 1 sene içerisinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 gereğince yazılı talep neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda epey detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf arazisi üzerine haciz koyulacağını yahut hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Karşıt durumda yerin satışını arsa alıcısının izni olmadığı takdirde satış gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle branşında uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu şekilde sürecinizi gerçekleştirerek mağdurluklarınızı çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteği ile borçlu tarafın ya da kuruluşun üzerinde yer alan taşınmazına icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, yeri üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belli başlı uygulamaları gerçekleştirmesi gereklidir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler doğrultusunda eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun ya da borçlu kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunmamaktadır. Fakat es geçmemek lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar hayata geçmiş ise arazideki haciz kaldırılmış olacaktır. Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek kabul görmeyecektir. Borçlu tarafın vermesi zorunlu taahhütle de arsanın üstünde bulunan tapu haczi kaldırılabilmektedir. Fakat taraf taahhüt ettiği süre aralığına uyum göstermez ise hapis cezasına (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi daima haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda olası bir hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içerisinde en kalıcı adımlarla sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP