Orhangazi Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Orhangazi̇ Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın evi üzerine haciz talebinde bulunulabilir. Ev üstüne haciz alacaklı ya da vekilin talebi doğrultusunda icra müdürlüğü tarafından evin bulunduğu konumdaki tapuya yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üzerine koyulan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı altta daha ayrıntılı anlatacağımız belirli koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunulması, haciz kalkması, menfi tespit davası, haricen tahsilat ve alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile mülk üzerine konulan haciz borcun bütününün ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtları konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa borcun yatırılması ile haciz kalkabilmesi konusunda yol göstermektedir. Haciz koyulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenen faizi, masrafı ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi için başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen borcun vezneye yatırılması ile icra müdürlüğe müzekkere kaleme alarak mülk üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borçlu haciz mevzusu ödemesini belli süre içinde yahut belli başlı vadelerle ödeyeceğini garanti ederse ev haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokol ile haciz kalkabilmesi konu olur. Bu konu için icraya istekte bulunulmaktadır. Başvuru neticesinde tapuya müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İİK'de ilgili tutarın yatırılmaması değil verilen taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin düşürülmesi

İİK'de mülklerin haczi halinde alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini 1 sene olarak belirlenmektedir. Mevcut süre içerisinde alacağı olan taraf satış başvurusunda bulunmaz ise mülk üzerindeki haciz kalkar ve tapuya kaleme alınacak müzekkere ile haczin kalkmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu kişi, icrada borçlu kişi olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Benzer bir durumda borçlu yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili tutarın tamamını icra veznesine depo ederek ev üstündeki haczin düşmesini talep edebilir.

haricen tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne ifade ederse gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri asgari zaman zarfı içerisinde en güvenilir yöntemler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP