Orhangazi İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Orhangazi̇ İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonrasında borçlu tarafa ait iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan şahıs ya da vekil olan tarafın isteği üzerine icra tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile konulur. Bununla beraber icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle koyulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine koyulan mevcut haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda oldukça detaylı anlatacağımız belirli şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, haczin düşmesi, menfi tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilden feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçlu tarafa mevcut borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılması bağlamında yol göstermektedir. Haczin konulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş faizi, masrafı ve vekalet ücretinin ayarlanması adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belli olan tutarın icra veznesine yatırılması ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borçlu taraf veya kurum, haczin konusu borcunu belli süre içerisinde yahut belli vadeler ile ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokolle haczin kalkması bahis konusu olmaktadır. Bu konu için icraya talepte bulunulmalıdır. Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Öte yandan unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin kalkması Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de mülklerin haczi durumunda alacaklı olan tarafın satış talebinde bulunma süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı taraf satış başvurusunda bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesiyle birlikte ilgili kuruma koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Benzer bir durumda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvurup mevcut borcun bütününü vezneye depo ederek evdeki haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak ya da tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı olan kişi veya vekaleti olan taraf borcu tahsilat yaptığını veya alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe iletirse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari zaman içerisinde en güvenilir yöntemler ile çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP