Osmangazi Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Osmangazi̇ Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı tarafınca borçlu olan taraf zararına icra takibi başlangıcından sonra şahsın taşınır mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilir. Kesinleşmiş icra takibince alacaklı olan şahsın talebi ile borçlu şahsın adına kayıtlı olan araba üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan vasıta adına satış talep ederek alacağına ulaşır. Hacizli aracı alan kişi araba üstündeki haczinden haberdar olmaktadır. Vasıtayı satın alırken vasıta üstündeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan kişi böyle bir durumda yol göstermekte, haczi olan arabanın satılmasını engellemek için en pratik ve güvenilir seçenekleri sunmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde yer alan haciz icra evrakında yer alan giderler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkabilmektedir. Lakin araç üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir hatasından kaynaklı olmaktadır. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üstündeki mevcut hacizlerin kaldırılması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin hatasını çok daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir aksi sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvurma hakları saklıdır. Alacaklı kişi ile anlaşma sağlanarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılır. Açıkladığımız senaryolara ek olarak vasıtaya haciz koyduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı haczi olan taşınır hakkında satış istemelidir. İİK'de bu olay şu şekilde hüküm altına alınmıştır. Bir malın satılması resmi müddet içerisinde istenmez veya talep geri alınıp da resmi müddette yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli aracın satılabilmesi yönündeki istek bir kereye mahsus geri alınabilmektedir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak görüşmeler neticesinde hacizlerinin kalktığının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili tutan idarece haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilgili icraya bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince var olan hacizlerin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı olan kişi mevcut mala uygun olarak, haczedilmesi ve korunması gibi tüm giderlerden sorumlu olabilir. Son olarak da eğer borçlu olan şahıs kesinleşen icra takibinde borçlu olan şahıs olmadığını savunuyor ise ispat tespit davası açabilir. Bütün bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler adına karışık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi minimum zaman içerisinde en güvenli tekniklerle sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP