Osmangazi Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Osmangazi̇ Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir şahsa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlu kişinin taşınmaz ile taşınır mallarına, bankadaki hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilmektedir. Araç hacziyse kişinin üzerine kayıtlı olan ve taşınabilir niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu olan araçlara haciz getirilmesi işlemidir. Alacaklı tarafından yönlendirilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takibi onanmışsa alacağı olan şahıs borçlu adına kayıtlı motorlu araçların haczini isteyerek satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun varlığı halinde şahsa en çabuk ve hukuka uyumlu bir nitelikte destek sağlayarak mevzu bahis sorunu çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kısa yolları seçerek tarafı herhangi bir hak kaybına uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 seçenekli özellikte kaldırır.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takibine konu olan borç bütün faizleriyle ve mevcutsa ceza koşullarıyla birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılabilir. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili daireye yapılması lazımdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulmasının tespiti: Araç üstüne konulan araç haciz, dairedeki görevlilerin bir anlık yanlışı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Benzer bir durumda haciz koyan daireye itiraz yazısı yazılarak haciz kaldırılır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddederse en hızlı biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri inceler ve olası bir yanılgının olmasına kanıt geliştirirse haciz hızlı bir şekilde kaldırılmaktadır.
  • Borçlu kişi ve alacaklı kişinin anlaşıp kayıtlı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşılması durumunda alacaklı kişi talebiyle vasıta üstündeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin zamanlama nedeniyle düşmesi: İİK’ye göre taşınır malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacağı olan şahıs satış talep etmelidir. Fakat alacaklı taraf bu süre zarfı içerisinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: Menfi tespit davasıyla borcu olan şahıs olarak nitelendirilen tarafın borcu olmadığına karar kılınır ise vasıta üzerindeki haciz kalkar.

Tüm mevcut hususlar incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuki donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan herhangi bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP