Osmangazi Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Osmangazi̇ Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Taşınmaza haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borcu olan kişiye alacaklının talebi ile borçlu olan kişinin yerinin üstüne alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğünce haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen müddetler içinde borçlu taraf kendisine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna kuralına göre itiraz etmediğinde takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf alacağını tahsil etmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun bütününü ödemez ise haciz işlemi gerçekleştirilir . Buna ek haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı taraf 1 sene içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı talep sonucunda bahis konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Aşağıda oldukça detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; kişi arsası üstüne haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi halde yerin satış uygulamasını arsa alıcısının isteği olmadığı takdirde satış neticelendirilemeyecektir. Bu sebeple branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi gerçekleştirerek mağduriyetinizi giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının talebiyle borçlu olan tarafın ya da şirketin üstünde yer alan arsasına icra dairesince haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan tarafın, yeri üstüne konmuş haczin yok edilmesi adına belli başlı süreçleri yerine getirmesi mecburidir. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar bağlamında şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın yahut borçlu olanın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunmamaktadır. Yine de atlamamak gerekir ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar hayata geçmiş ise o yerdeki haciz kalkmış olacaktır. Şayet alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa şartlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep kabul görmeyecektir. Borçlu kişinin vermesi zorunlu taahhüt ile de arsanın üzerinde bulunan tapunun haciz uygulaması kaldırılır. Fakat ilgili kişi taahhüt vermiş olduğu zaman kısıtlamasına uymaz ise hapse (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara buna ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda herhangi adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en kalıcı yöntemler ile sonuca ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP