Osmangazi Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Osmangazi̇ Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlu şahsın taşınmazı üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi yahut vekilin isteği üzerine icra tarafından gayrimenkulün yer aldığı konumdaki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Ev üstüne konan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha ayrıntılı anlatacağımız belirli şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme sözünde bulunulması, haciz kaldırılması, ispat tespitinin davası, haricen tahsil ve alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile ev üzerine koyulmuş olan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye ilgili borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılabilmesi hususunda yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işli faizi, geri ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanması adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen miktarın icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp mülk üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma taahhüdünde bulunulması

Borçlu haciz konusu borcunu belirli süre içinde veya bazı vadeler ile ödeyebileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile haciz kalkabilmesi söz konusu olabilmektedir. Mevcut husus adına icra müdürlüğüne istekte bulunulmalıdır. Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İİK'de tutarın yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haciz halinde alacaklı kişinin satış isteyebilme zamanını bir yıl olarak belirlenmiştir. Mevcut süre içerisinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmazsa taşınmaz üstündeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borcu olan kişi, icrada borcu olan kişi olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilir. Böyle bir halde borçlu taraf veya ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili tutarın hepsini icra veznesine depolayıp taşınmaz üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilir.

haricen tahsil yahut alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan taraf ya da vekili borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icraya bildirirse taşınmaz üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman zarfı içerisinde en güvenilir tekniklerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP