Osmangazi İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Osmangazi̇ İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takibi kesinleştikten sonra borçlu tarafa ait iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı şahıs yahut vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle konulmaktadır. Bununla beraber icra dairesince müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konulan mevcut haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı etkenlerin varlığına dikkat etmektedir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, mevcut haczin düşmesi, ispat davası, ek olarak tahsil ve alacaktan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz borcun tamamının yatırılması ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyerek borçluya mevcut borcun ödenmesi ile haczin kalkması bağlamında yardımcı olmaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne mevcut dosyanın işlenen faizi, masrafı ve vekillik ücretinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulmalıdır. Mevcut durumun üzerine belli olan miktarın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak iş yeri üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borcu olan şahıs veya kuruluş, haczin konusu borcunu belli zaman içerisinde yahut belli süreler ile yatıracağını güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle mevcut haczin kalkması mevzu bahis olabilmektedir. Bu husus için ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulmalıdır. Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun ödenmemesi değil verilen sözün gerçekleştirilmemesi halinde zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin düşmesi Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczedilmesinde alacaklı olan kişinin satış talep etme müddeti 1 yıl olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılacak olan haczi düşürme dilekçesi ile beraber mevcut iş yerine konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açılabilmektedir. Bu tarz bir durumda borcu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup borcun hepsini vezneye depo ederek ev üstündeki haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak ya da tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı olan kişi veya vekaleti olan kişi borcu tahsilat yaptığını veya alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe iletirse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP