Pendik Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Pendi̇k Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonra tarafın taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olabilir. Kesin olan icra takibince alacağı olan tarafın isteği ile borçlu şahsın adına kayıtlı olan araç üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonra hacizli araç için satış isteyerek alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan vasıtayı alan şahıs araba üstündeki haczinden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın aldığında araç üzerindeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan şahıs bu tarz bir durumda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satışını engellemek için en güvenilir ve pratik seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra dosyasında yer alan giderler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkmaktadır. Fakat araç üstündeki hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icra görevlisinin bir yanlışından kaynaklı olmaktadır. İcraya bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp vasıta üstündeki var olan hacizlerin kalkması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra memurunun hatasını daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir negatif sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvurma hakkı gizlidir. Alacaklı tarafla anlaşılarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilir. Bahsettiğimiz senaryolara ilave olarak araca haciz koyduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı hacizli araba hakkında satış istemelidir. İİK'de bu durum şöyle hüküm altına alınır. Bir malın satılabilmesi kanuni müddet içerisinde istenmez veya talep geri alınarak da kanuni zamanda yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Hacizli vasıtanın satılabilmesi bağlamındaki istek bir defa geri alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler neticesinde haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve uygulama ilgili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince var olan hacizlerin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan taraf o araca yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden görevli olmaktadır. Son olarak şayet borçluya kesinleşmiş takipte borçluya olmadığını savunuyor ise ispat tespit davası açabilir. Bütün bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma uygulaması kişiler adına karışık ve zorlayıcı olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi en az süre içinde en pratik yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP