Pendik Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Pendi̇k Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir kişiye karşı icra takibi kesinleştikten sonra borçlu tarafın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konabilir. Araç haczi ise tarafın üstüne kayıtlı olan ve taşınabilir özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu olan vasıtalara haciz getirilmesi işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından yönlendirilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takip kabul edilmiş ise alacağı olan kişi borçlu taraf adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun var olması halinde kişiye en iyi ve hukuka uyumlu bir şekilde destek verip sözü edilen sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme uygulamaları seçip kişiyi herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarıyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli şekilde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takip edilmesine konu edilen borç tüm faizleri ile ve mevcutsa ceza koşullarıyla birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılır. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılmalıdır. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulduğunun belirlemesi: Araç üstüne koyulmuş olan araç haciz, icradaki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Böyle bir halde haciz koyan daireye itiraz yazısı verilerek haczi kaldırılmalıdır . İlgili daire bu dilekçeyi reddeder ise en çabuk biçimde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri inceler ve yanılgının olmasına kanaat geliştirirse haciz hemen kalkmaktadır.
  • Borcu olan kişi ve alacaklı taraf anlaşma sağlayıp kaydı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile anlaşmaya varılması halinde alacaklı kişi isteği ile araç üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Haczin süre sebebiyle düşmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacaklı kişi satış istemelidir. Fakat alacağı olan taraf bu süre içinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu kişi olarak gösterilen kişinin borcu bulunmadığında karar verilir ise araç üstündeki haciz kaldırılır.

Tüm bu konular incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak olası bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az süre içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP