Pendik Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Pendi̇k Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan tarafın taşınmazının üzerine alacaklı tarafın talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafından haciz getirilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen müddetler içerisinde borçlu kişi kendine iletilmiş olan ödeme emrine kuralına göre itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı alacağı ödemeyi tahsil edebilmek için haciz istemelidir. Eğer ilgili kişi haciz süreci başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun tümünü yatırmadığında ise haciz süreci gerçekleştirilecektir . Buna ilaveten haciz konusu mallar için alacaklı kişi bir yıl içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı istek sonucunda bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. Alt kısımda daha detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf yeri üstüne haciz konulacak veya haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Karşıt durumda arazinin satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı senaryoda satış süreci neticelendirilemeyecektir. Bu sebeple branşında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi gerçekleştirerek mağduriyetinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının talebi ile borçlu olan kişinin yahut şirketin üstünde bulunan arazisine icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlu olanın, yeri üstüne konulmuş haczin yok edilmesi için belirli süreçleri hayata geçirmesi şarttır. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan detaylar doğrultusunda eğer borç bütün dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun ya da borçlu olan tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunmamaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar gerçekleşmiş ise arsadaki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir . Borçlu tarafın vermesi gereken taahhüt ile de yerin üstünde yer alan tapu haciz uygulaması kaldırılır. Fakat ilgili taraf taahhüt etmiş olduğu zamana uyum göstermez ise hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı taraf daima haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en pratik adımlar ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP