Pendik Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Pendi̇k Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu olan tarafın evi üstüne haciz talebinde bulunulabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf ya da vekaleti olanın isteği üzerine icra tarafınca evin yer aldığı konumdaki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından tapuya kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Gayrimenkul üstüne konulan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı altta daha detaylı anlatacak olduğumuz bazı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haciz kalkması, ispat tespit davası, haricen tahsilat veya alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla ev üstüne konulan haciz borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa ilgili tutarın yatırılmasıyla haciz kalkabilmesi kapsamında yardımcı olmaktadı. Haciz koyulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne dosyanın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanması adına istekte bulunulur. Bunun üzerine belirlenen tutarın icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğe müzekkere yazıp ev üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borçlu kişi haciz konusu olan ödeyeceği miktarı belli süre içinde veya bazı vadelerle ödeyebileceğini garantisini verirse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haciz kaldırılması konu olabilmektedir. Bu konu adına icraya istekte bulunulmalıdır. Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili tutarın yatırılmaması değil verilen sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kaldırılması

İİK'de taşınmazların haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteme zamanını 1 sene olarak belirlenmiştir. Güncel zaman içerisinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise taşınmaz üzerindeki haciz kalkar ve tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkabilmektedir.

  • menfi tespit davası

Borçlu, takipte borçlu taraf olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir durumda borçlu taraf veya ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvurup ilgili borcun tamamını vezneye depo edip ev üstündeki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

ilaveten tahsil ya da alacaktan feragat

Alacağı olan kişi yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne bildirir ise taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri asgari zaman içinde en güvenli yöntemlerle çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP