Pendik İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Pendi̇k İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip kesinleştikten sonra borçlu tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan şahıs yahut vekaleti olan kişinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılacak müzekkereyle koyulur. Ayrıca icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile koyulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konmuş olan mevcut haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda oldukça detaylı anlatacağımız belirli etkenlerin varlığına dikkat edilmektedir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten alacak ve tahsilden vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu kişiye mevcut borcun ödenmesi ile haczin kalkması kapsamında destek sağlamaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilerek ilgili müdürlüğe dosyanın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekalet masrafının ayarlanabilmesi adına talepte bulunulmalıdır. Mevcut durumun üzerine belirli miktarın vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu olan kişi yahut kurum, haciz konusu borcunu belli zaman içerisinde ya da belli vadeler ile yatırabileceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokol ile mevcut haczin kaldırılması bahis konusu olabilmektedir. Mevcut husus için ilgili müdürlüğe talepte bulunulur. Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin kaldırılması Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de mülklerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteme süresi 1 sene olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı taraf satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi düşer ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haczi düşürme dilekçesi ile beraber iş yerine konmuş olan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açılabilmektedir. Bu tarz bir durumda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun bütününü icra veznesine depo edip ev üzerindeki haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacaklı olan kişi veya vekili borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icraya beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içinde en güvenilir yöntemlerle çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP