Pendik Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Pendi̇k Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçluya alacaklı olan tarafın isteğiyle borçlu olan kişinin gayrimenkulleri üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirtilen süreler içerisinde borçlu kendisine gönderilmiş olan ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer ki kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan tarafa borcun tümünü yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı şahıs bir yıl içerisinde satış talep etmez ise bahsi geçen haciz kendiliğinden yok olmuş olur. Aşağıda daha ayrıntılı anlatacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki taraf mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun biçimde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olanın isteğiyle borçlu olan şahsın varlıklarına el koyulduktan sonra borcu olan taraf tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirli aşamaları yerine getirmelidir. Mevcut haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan ayrıntılar bağlamında şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin ya da borçlu olan kişinin vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek için haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra şayet koşullar hayata geçmiş ise tapudaki haciz kaldırılır. Şayet alacaklı olan taraf satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılan talepler reddedilecektir. Borçlu olanın verecek olduğu taahhüt ile dahi tapunun haczi kaldırılır. Şayet kişi taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapis cezasına mahkum edilecektir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı her zaman haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilecektir. Tüm bu bahsedilenler bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir haksızlığa uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi minimum süre içinde en doğru yöntemler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP