Polatlı Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Polatlı Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçluya aleyhine icra takibi başlangıcı sonra tarafın taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesinleşen icra takibine karşı alacaklı kişinin isteğiyle borçlunun ismine kayıtlı araba üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonrasında haczi olan araç için satış isteyerek alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan vasıtayı alan şahıs vasıta üstündeki haczinden haberdar olabilir. Arabayı satın alır iken vasıta üzerindeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu benzeri bir durumda yol göstermekte, haczi olan vasıtanın satışını engellemek adına en doğru ve hızlı seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üzerinde mevcut olan haciz icra dosyalarında mevcut olan giderler ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkabilmektedir. Lakin vasıta üstündeki haczin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir yanlışından dolayı olmaktadır. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu içeren bir dilekçe yazılarak araç üzerindeki mevcut hacizlerin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra memurunun yanlışlarını çok daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir olumsuz netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakkı saklıdır. Alacaklı kişiyle anlaşılarak da araba üzerindeki haciz kaldırılabilir. Açıkladığımız durumlara ilave olarak vasıtaya haciz koyduktan sonra altı ay içerisinde alacaklı olan kişi haczi olan araba kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şöyle hükme alınır. Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez yahut istek geri alınarak da kanuni zaman içinde yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Hacizli malın satılması bağlamındaki istek bir kere geri çekilebilir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı olan malların, daireyle yapılacak görüşmeler sonucunda haczinin kalkmasının tespit edilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem alakalı icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince haczin kalkmasına neden olan alacaklı o mala yönelik olarak, haczedilmesi ve muhafazası gibi tüm masraflardan sorumlu olmaktadır. Son olarak da şayet borçlu kesinleşen icra takibinde borçlu olmadığını düşünüyor ise ispat tespit davası açabilir. Tüm bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma uygulaması taraflar için karmaşık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi asgari zaman içerisinde en pratik yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP