Polatlı Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Polatlı Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir kişiye karşı icra takibi kesinleştiğinde borçlu kişinin taşınmaz ile taşınır mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise şahsın üstüne kaydı olan ve taşınabilen özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu araçlara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklıdan yönlendirilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takip edilmesi kabul edilmişse alacaklı kişi borcu olan şahıs adına kaydı bulunan motorlu taşıtların haczini isteyip satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun var olması halinde kişiye en başarılı ve hukuka uyumlu bir şekilde destek sağlayarak söz konusu problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kısa uygulamaları seçerek tarafı herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş alternatifli biçimde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ifası: İcra takibine konu olan borç tüm faizleri ile ve mevcutsa ceza şartları ile birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan icraya yapılması gereklidir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulmasının saptaması: Araç üzerine konulan araç haczi , icra dairesindeki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Böyle bir durumda haciz koyan daireye itiraz yazısı verilerek haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddederse en çabuk şekilde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve olası bir yanılgının olduğuna kanaat geliştirirse haciz ivedilikle kalkar.
  • Borçlu şahıs ve alacaklı şahsın anlaşıp haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan kişi ile anlaşılması durumunda alacaklı kişinin isteğiyle vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin süre nedeni ile düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınır malların haczinden itibaren 6 ay içinde alacaklı taraf satış istemelidir. Fakat alacağı olan taraf mevcut süre içinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davası ile borcu olan şahıs olarak adlandırılan kişinin borcu olmadığına karar onanır ise vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Tüm mevcut konular dikkate alındığında haczin kaldırılması adına yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan herhangi bir hatayla araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP