Polatlı Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Polatlı Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklının talebiyle borçlu olan tarafın arazisinin üzerine alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafından haciz getirilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen müddetler içerisinde borçlu kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna kuralına uygun itiraz etmediği takdirde takip kesinleşir. Alacaklı kişi alacağı ödemeyi tahsil etmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet ilgili kişi haciz süreci başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tümünü ödemediği takdirde haciz süreci gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı taraf 1 sene içerisinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı istek neticesinde söz konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda çok daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; taraf taşınmazı üstüne haciz koyulacağını ya da haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Karşıt halde arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı senaryoda satış işlemi gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple işinde profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uygun biçimde sürecinizi gerçekleştirerek mağduriyetlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının talebi ile borçlu olan kişinin veya kuruluşun üstünde bulunan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan tarafın, arsası üzerine konmuş haczin yok edilmesi için belli aşamaları gerçekleştirmesi gereklidir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça detaylı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan detaylar kapsamında eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın ya da borçlu olan kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunmamaktadır. Yine de unutmamak lazımdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmişse arsadaki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep yok sayılacaktır. Borçlu tarafın vereceği taahhütle de yerin üzerinde mevcut olan tapu haczi kaldırılır. Fakat ilgili kişi taahhüt ettiği zaman aralığında uyum göstermezse cezaya tazyik çaptırılacaktır. Bunlara Buna ek olarak haciz talebinde yer alan alacaklı kişi daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde herhangi hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir adımlar ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP