Polatlı Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Polatlı Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu tarafın gayrimenkulü üzerine haciz talebinde bulunulabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf ya da vekilin isteği doğrultusunda icra tarafından mülkün yer aldığı konumdaki müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Ev üzerine koyulan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı altta daha ayrıntılı anlatacağımız belirli koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunmak, haczin düşmesi, ispat tespit davası, haricen tahsilat veya alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığıyla gayrimenkul üstüne koyulan haciz borcun hepsinin yatırılması ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi evrak üzerinden tapu kayıtlarının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye ilgili borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılması mevzuunda yol göstermektedir. Haczin konulduğu evrak öğrenilip icraya dosyanın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi için başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenen miktarın vezneye yatırılması ile icra tapuya müzekkere kaleme alarak mülk üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borcu olan kişi haciz konusu olan ödeyeceği tutarı belli süre içinde ya da belli başlı vadelerle yatırabileceğini garantisini verirse ev haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Güncel husus için icraya istekte bulunulmalıdır. İstek sonucunda tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda tutarın yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin kaldırılması

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haczi halinde alacaklı kişinin satış isteme zamanını bir sene olarak belirlenmiştir. Mevcut zaman zarfı içerisinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmaz ise gayrimenkul üstündeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu kişi, takipte borcu olan taraf olmadığı savunmasındaysa menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir durumda borçlu ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvurup borcun tamamını icra veznesine depo edip taşınmaz üzerindeki haczin düşmesini talep edebilir.

haricen tahsil ya da alacaklardan feragat etmek

Alacaklı veya vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini veya alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne bildirirse taşınmaz üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri asgari zaman içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP