Polatlı İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Polatlı İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Takip kesinleştikten sonrasında borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı kişi veya vekil olan tarafın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konulur. Bununla beraber daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konmuş olan mevcut haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda çok daha detaylı anlatacağımız belirli etkenlerin var olduğuna dikkat etmektedir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, mevcut haczin düşmesi, menfi tespit davası, ilaveten alacak ve tahsilattan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının konulduğunu belirleyip borçluya borcun ödenmesiyle haczin kaldırılması konusunda yardımcı olmaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilip ilgili makama dosyanın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekillik ödemesinin hesaplanması adına başvuruda bulunulmaktadır. Mevcut durumun üzerine belirli tutarın icra veznesine yatırılmasıyla icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borçlu şahıs yahut kuruluş, haciz konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde veya belli başlı vadelerle yatırabileceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile haczin kalkması söz konusu olur. Bu konu için ilgili makama başvuruda bulunulur. Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün gerçekleştirilmemesi durumunda tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin kaldırılması Başvuru sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczinde alacaklının satış isteme zaman zarfı bir sene olarak belirlidir. Bu süre içerisinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi düşer ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazırlanacak olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılması gereken olan haciz kaldırma dilekçesiyle birlikte mevcut iş yerine konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, kesinleşmiş takipte borcu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup borcun hepsini icra veznesine depo ederek taşınmazdaki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı taraf ya da vekaleti olan taraf borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat ettiğini icraya beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP