Polatlı Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Polatlı Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan şahsın gayrimenkul malları üstüne adli ve idari makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirtilmiş olan süreler içinde borçlu olan kişi kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan şahıs ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer şahıs haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı şahsa borcun tümünü yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleşmektedir. Buna ek olarak haciz mevzuu mallar için alacaklı olan taraf bir yıl içerisinde satış talep etmezse bahsedilen haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olacaktır. Alt kısımda daha ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki şahıs tapusu üstüne haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. İşinde donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olan şahsın malvarlığına el koyulduktan sonra borçlu tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan aşamaları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan ayrıntılar bağlamında eğer ki borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin veya borçlu olan tarafın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek için hacze konu malın satış işleminin alacaklı olan şahıs tarafınca talep edilmiş olmaması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında eğer şartlar gerçekleşmiş ise tapudaki haciz kaldırılır. Şayet alacaklı şahıs satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılan istekler red alacaktır. Borçlu olan tarafın verecek olduğu taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilmektedir. Fakat taraf taahhüt ettiği süreye uymazsa hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan kişi daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde muhtemel bir hak kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi en az süre içerisinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP