Sancaktepe Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Sancaktepe Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı tarafından borçlu olan kişi aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonra tarafın taşınabilir mallarına dahi haciz mevzu bahis olur. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacağı olan şahsın isteği ile borcu olan tarafın ismine kaydı olan araba üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan araba için satış talebine bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli vasıtayı alan kişi araç üstündeki hacizden haberdar olur. Vasıtayı satın aldığında vasıta üstündeki hacziyle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu olan kişi benzeri bir olayda yol göstermekte, haczi olan vasıtanın satışını önlemek için en güvenilir ve hızlı alternatifleri sunmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde mevcut olan haciz icra dosyasında bulunan masraflar ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkmaktadır. Fakat araç üzerindeki mevcut haczin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icra memurunun bir yanılgısından kaynaklı olur. İlgili makama mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp araba üzerindeki haczin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin yanılgılarını daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir aksi netice ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakları saklıdır. Alacaklı tarafla anlaşma sağlanarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Açıkladığımız durumlara ek olarak araca haciz konulduktan sonrasında altı ay içerisinde alacaklı olan taraf haczi olan araba hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu olay şu şekilde hükme alınmaktadır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni zaman içerisinde istenmez veya istek geri alınıp da kanuni müddette yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Hacizli taşınırın satışının yapılması yönünde istek bir defa geriye alınır. Haczedilen resmi sicile kayıtlı olan malların, daireyle yapılacak görüşmeler neticesinde hacizlerinin kalkmasının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve işlem alakalı daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince var olan haczin kalkmasına neden olan alacaklı olan şahıs mevcut mala yönelik olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri tüm masraflardan görevli olabilir. Son olarak eğer borçluya kesinleşmiş icrada borçluya olmadığını düşünüyor ise ispat davası açabilir. Tüm bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karışık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en kalıcı yöntemler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP