Sancaktepe Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Sancaktepe Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir tarafa yönelik icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olanın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç haczi ise şahsın üzerine kaydı bulunan ve taşınabilen niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu olan vasıtalara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacaklı tarafından yönlendirilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takip edilmesi kesinleşmiş ise alacaklı kişi borçlu taraf adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyip satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun var olması halinde tarafa pratik ve hukuk ile uyumlu bir özellikte hizmet sağlayarak söz konusu problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına işinde nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru yolları tercih ederek şahsı herhangi bir adaletsizliğe uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli şekilde kaldırabilir.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takip edilmesine konu edilen borç tüm faizleriyle ve mevcutsa ceza koşulları ile beraber ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılır. Fakat bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması mecburidir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp şahsı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulduğunun tespiti: Araç üzerine koyulan araç haczi , dairedeki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucu yapılmış olabilir. Böyle bir durumda haciz koyan icra dairesine itiraz yazısı verilip haczi kaldırılır. İlgili daire bu dilekçeyi reddeder ise en çabuk biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri gözden geçirir ve yanılgıların olup olmadığında kanaat getirirse haciz hemen kaldırılır.
  • Borçlu kişi ve alacaklı tarafın anlaşma sağlayarak kayıtlı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı ile anlaşılması durumunda alacaklı isteği ile vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin süre sebebiyle düşürülmesi: İİK’ye göre taşınır malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacaklı satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan kişi bu süre içinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • ispat tespit davası: Karşıt tespit davası ile borçlu kişi olarak nitelendirilen kişinin borcu olmadığına karar kılınır ise araç üstündeki haciz kalkmaktadır.

Tüm mevcut hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak muhtemel bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP