Sancaktepe Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Sancaktepe Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçlu kişiye alacaklı tarafın isteğiyle borçlunun taşınmazının üzerine alacaklı tarafın talebi sonucunda icra müdürlüğünce haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içinde borçlu kişi kendine iletilmiş olan ödeme emrine usulüne göre itiraz etmediği takdirde takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi alacağını tahsil etmek için haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet ilgili taraf haciz süreci başladıktan sonra alacaklıya borcun bütününü ödemediğinde haciz süreci gerçekleştirilir . Buna ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı taraf bir yıl içinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 uyarınca yazılı istek neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda epey detaylı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; taraf arsası üstüne haciz konulacak ya da haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Karşıt halde yerin satışını arsa alıcısının isteği olmadığı senaryoda satış işlemi gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi hayata geçirerek mağduriyetlerinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının talebiyle borçlu olan şahsın yahut şirketin üzerinde bulunan arazisine icra dairesi tarafından haciz şerhi konulmasından sonra borçlu kişinin, yeri üstüne konulmuş haczin yok edilmesi için belirli aşamaları gerçekleştirmesi mecburidir. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler doğrultusunda şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın yahut borçlu olanın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma talebinde bulunamamaktadır. Fakat es geçmemek gerekir ki haczin kalkmasını isteyebilmek için hacze konu arsanın satışının alacaklıdan istenilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar hayata geçmişse arazideki haciz kalkmış olacaktır. Eğer alacaklı satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep kabul görmeyecektir. Borçlu olan tarafın vermesi gereken taahhütle de arsanın üzerinde yer alan tapu haczi kaldırılır. Yine de kişi taahhüt vermiş olduğu süre zarfına uyum göstermezse hapis cezasına (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bunlara ekstra olarak haciz isteğinde yer alan alacaklı taraf daima haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde muhtemel bir hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami süre içinde en pratik uygulamalar ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP