Sancaktepe Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Sancaktepe Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu kişinin evi üstüne haciz talebi yapılabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi yahut vekaleti olanın isteği üstüne icra tarafınca taşınmazın bulunduğu konumdaki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Ev üzerine konan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı alt kısımda daha ayrıntılı anlatacağımız bazı koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz kaldırılması, ispat tespitinin davası, haricen tahsil veya alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile mülk üstüne konan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi evrak üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye tutarın yatırılması ile haciz kalkabilmesi kapsamında yardımcı olmaktadı. Haciz konulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işli faizi, masrafı ve vekalet ödemesinin hesaplanması adına talepte bulunulur. Bunun üstüne belirlenen tutarın vezneye ödenmesiyle icra ilgili müdürlüğe müzekkere yazıp gayrimenkul üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borçlu haciz konusu ödeyeceği tutarı belli başlı zaman içinde veya belli başlı vadeler ile yatıracağını taahhüt ederse ev haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokolle haczin kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Güncel konu adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmaktadır. Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz düşürülmesi

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haczi halinde alacaklının satış isteme zamanını bir yıl olarak belirlenmektedir. Bu zaman zarfı içerisinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmaz ise gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar ve tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan taraf, takipte borçlu olmadığı savunmasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir durumda borcu olan taraf veya ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup ilgili borcun bütününü vezneye depo ederek mülk üstündeki haczin kaldırılmasını talep etmektedir.

ilaveten tahsil ya da alacaklardan feragat

Alacaklı ya da vekili borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat ettiğini icraya bildirir ise ev üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size minimum zaman zarfı içinde en doğru yöntemlerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP