Sancaktepe İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Sancaktepe İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonra borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı taraf yahut vekil olan tarafın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle konulur. Aynı zamanda icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda çok daha ayrıntılı anlatacağımız belirli etkenlerin varlığına dikkat edilir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, haciz düşmesi, ispat davası, haricen tahsil ve alacaktan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konan haciz borcun hepsinin ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçluya borcun ödenmesiyle haczin kaldırılması bağlamında yardımcı olmaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne mevcut dosyanın işlenen faizi, masrafı ve vekillik ödemesinin hesaplanması için talepte bulunulur. Mevcut durumun üzerine belli olan meblağın icra veznesine ödenmesi ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak şirket, büro ya da ofis üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borçlu olan taraf yahut kurum, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde veya belli başlı vadelerle ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile mevcut haczin kalkması mevzu bahis olmaktadır. Mevcut husus için ilgili makama başvuruda bulunulur. Başvuru sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat atlanmamalıdır ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün gerçekleştirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı kişinin satış talebinde bulunma müddeti bir sene olarak belirlidir. Bu süre içerisinde alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılan olan haczi düşürme dilekçesi ile birlikte iş yerine konulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir senaryoda borçlu veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvuruda bulunup mevcut borcun hepsini icra ödeme noktasına depo edip gayrimenkuldeki haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat

Alacaklı şahıs veya vekili ödemeyi aldığını veya alacaktan feragat edebileceğini icraya beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP