Sancaktepe Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Sancaktepe Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklının talebi ile borçlu olan kişinin gayrimenkul malları üstüne adli ve idari makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İİK'de belirtilen süreler içinde borçlu olan taraf kendisine iletilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı şahıs alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer şahıs haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan tarafa borcun tamamını ödemez ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı olan şahıs bir yıl içinde satış talep etmez ise bahsedilen haciz kendiliğinden yok olmuş olacaktır. İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki şahıs mevcut tapusu üstüne haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olan kişinin talebiyle borçlu olan tarafın mal ve mülklerine el koyulduktan sonra borçlu olan taraf tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirtilen uygulamaları yerine getirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen bilgiler ışığında eğer borç bütün dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun ya da borçlu şahsın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için haciz konusu malın satışının alacaklı olan şahıs tarafından talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra şayet koşullar hayata geçmişse tapudaki haciz kaldırılır. Şayet alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talepler red alacaktır. Borçlu kişinin vereceği taahhüt ile dahi tapu haczi kaldırılabilmektedir. Fakat taraf taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı şahıs her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma uygulaması neticesinde herhangi bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi en az süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP