Sarıyer Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Sarıyer Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan kişi tarafınca borçlu olan kişi zararına icra takibi başlangıcından sonrasında kişinin taşınır mallarına da haciz mevzu bahis olabilir. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacaklının isteğiyle borçlunun ismine kayıtlı araba üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonra hacizli araba adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşır. Haczi olan arabayı alan kişi araba üzerindeki hacizden haberdar olmaktadır. Arabayı satın alır iken araç üstündeki haciz ile birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan taraf benzeri bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan aracın satılmasını önlemek adına en pratik ve güvenilir alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde mevcut olan haciz icra evraklarında yer alan ödemeler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkmaktadır. Yine de vasıta üzerindeki var olan haczin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir yanılgısından kaynaklanmış olabilir. İlgili makama bu konuyu içeren bir dilekçe yazılıp vasıta üstündeki mevcut haczin kaldırılması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin yanılgılarını daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir aksi netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvurma hakları gizlidir. Alacaklı kişiyle anlaşarak da araba üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Örneklendirdiğimiz durumlara ilaveten vasıtaya haciz koyduktan sonra 6 ay içinde alacaklı hacizli araba hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut olay şöyle hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satışının yapılması resmi müddet içinde istenmez ya da istek geri alınıp da resmi zamanda yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan vasıtanın satılması yönündeki talep bir defaya mahsus geriye alınabilmektedir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı malların, daireyle yapılacak görüşmeler sonucunda haczinin kalkmasının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve uygulama alakalı icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince mevcut hacizlerin kalkmasına neden olan alacaklı mevcut araca uygun olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri bütün masraflardan görevli olmaktadır. Son olarak eğer borçluya kesinleşen takipte borçluya olmadığını savunuyor ise ispat davası açabilmektedir. Bütün bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma süreci taraflar için karmaşık ve zor olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içinde en güvenilir yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP