Sarıyer Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Sarıyer Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir kişiye yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlu kişinin taşınmaz ile taşınır mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konabilir. Araç hacziyse tarafın üstüne kaydı bulunan ve taşınır özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motoru olan araçlara haciz konması uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından yönlendirilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takip kabul edilmiş ise alacağı olan şahıs borçlu kişi adına kaydı olan motorlu vasıtaların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun var olması halinde şahsa en iyi ve hukuka uyumlu bir biçimde hizmet verip mevzu bahis problemi çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kısa yolları seçip şahsı herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarmaktayız.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 seçenekli nitelikte kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcra takibine konu olan borç bütün faizleri ile ve varsa ceza şartlarıyla beraber ödendiği takdirde araç üstündeki haciz kaldırılabilir. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gerekir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulmasının tespiti: Araç üzerine koyulmuş olan araç haczi , icradaki görevlilerin yanılgısı neticesinde yapılmış olabilir. Benzer bir olayda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz dilekçesi yazılıp haczi kaldırılmalıdır . İlgili daire mevcut dilekçeyi reddederse en çabuk biçimde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve yanılgıların olmasına kanıt geliştirirse haciz ivedilikle kaldırılır.
  • Borcu olan taraf ve alacaklı tarafın anlaşma sağlayarak kayıtlı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı kişi ile anlaşmaya varılması durumunda alacağı olan tarafın talebiyle vasıta üstündeki haciz kalkar.
  • Haczin zaman aşımı nedeni ile düşürülmesi: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı şahıs satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan taraf mevcut süre içerisinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • karşıt tespit davası: Karşıt tespit davasıyla borçlu şahıs olarak adlandırılan kişinin borcu bulunmadığında karar onanır ise araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Tüm mevcut konular incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan olası bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP