Sarıyer Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Sarıyer Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Taşınmaza haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklının talebi ile borçlu tarafın taşınmazının üstüne alacaklının isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen müddetler içerisinde borcu olan kişi kendine gönderilmiş olan ödeme emrine usulüne uygun itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet ilgili taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun tamamını yatırmadığı takdirde haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ek haciz mevzusu mallar için alacaklı bir yıl içerisinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı istek sonucunda bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. İlerleyen kısımlarda epey ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf taşınmazı üzerine haciz koyulacağını yahut haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Aksi halde arazinin satış uygulamasını arsa alıcısının rızası olmadığı senaryoda satış süreci gerçekleştirilemeyecektir . Bu yüzden işinde başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlıkları giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteğiyle borçlu kişinin yahut kurumun üzerinde bulunan arazisine icra dairesi tarafından haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu kişinin, yeri üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belli başlı adımları yerine getirmesi şarttır. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan bilgiler doğrultusunda eğer borç tüm dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin yahut borçlu tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunmamaktadır. Buna rağmen atlamamak gerekir ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet durumlar gerçekleşmiş ise arazideki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı satış talebinde bulunmuş ise koşullar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir . Borçlu olan tarafın vereceği taahhütle de arsanın üstünde mevcut olan tapu haczi kaldırılabilmektedir. Fakat ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu zaman kısıtlamasına uyum sağlamaz ise hapis cezasına (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara buna ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı taraf daima haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi bir haksızlığa uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en güvenilir uygulamalar ile çareye ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP